De Weg van de Ziel

Erik Versteeg, bewustzijnscoach

Leven vanuit Zijn maakt het leven tot een wonderlijk feest

Ik help je om (meer) te leven vanuit wie je werkelijk bent. Ik doe dit onder andere door je inzicht te geven in je Zielepad en dit te plaatsen in het grote geheel van het leven. Deze inzichten maken het makkelijker om anders met de confrontaties in het leven om te gaan. Uiteindelijk zijn alle confrontaties (struikelblokken) uitnodigingen om dichter bij jezelf te komen en te leven in het NU.